خانه » برگه 30

نشانه ارضاء شدن مرد چ®...

2020-05-27 خبرخوان Leave a comment

در رابطه جنسی - زناشویی از لحظه شروع نوازش ها تا زمانی که ارضا در مردان رخ دهد، نیاز به طی مراحلی برای به ارگارسم رسیدن، می‌باشد. زنان نیز برای آن که همسرشان از رابطه لذت کافی را ببرد باید کارهایی را ...

عجایب جنسی و زناشویی جهان

2020-05-26 خبرخوان Leave a comment

آداب و رسوم روابط جنسی در نقاط مختلف جهان رسوم و شیوه های رابطه جنسی بین زنان و مردان در گوشه و کنار جهان متفاوت است. در این مطلب به برخی از آنها اشاره کرده‌ایم.  به گزارش  مجله آموزش جنسی و زناشویی آ...

افزایش میل جنسی و کیفیت رابطه جنسی

2020-05-26 خبرخوان Leave a comment

راه کارهایی برای افزایش کیفیت رابطه جنسی به گزارش  مجله آموزش جنسی و زناشویی آ3ب : رابطه جنسی خوب بین همسران از مهمترین ارکان حفظ و ادامه زندگی مشترک است. اما گاهی زوجین به دلیل مشغله کاری یا کم اطلا...