خانه » Tag Archives:آموزش شب زفاف

آرشیو برچسب های: آموزش شب زفاف

داستان دختر افغان : بکارتم را در پی خودارضایی باختم

2020-05-07 خبرخوان Leave a comment

راحله: بکارتم را در پی خودارضایی باختم درحالی که داشتن پرده‌ی بکارت دختران در کشورهایی که از لحاظ طبابت پیشرفت کرده است؛ یک موضوع بسیار پیش پا افتاده محسوب می‌شود؛ اما درجامعه‌ی‌سنتی افغانستان، داشتن ...

داستان دختر افغان : بکارتم را در پی خودارضایی باختم

2020-05-07 خبرخوان Leave a comment

راحله: بکارتم را در پی خودارضایی باختم درحالی که داشتن پرده‌ی بکارت دختران در کشورهایی که از لحاظ طبابت پیشرفت کرده است؛ یک موضوع بسیار پیش پا افتاده محسوب می‌شود؛ اما درجامعه‌ی‌سنتی افغانستان، داشتن ...

داستان دختر افغان : بکارتم را در پی خودارضایی باختم

2020-05-07 خبرخوان Leave a comment

راحله: بکارتم را در پی خودارضایی باختم درحالی که داشتن پرده‌ی بکارت دختران در کشورهایی که از لحاظ طبابت پیشرفت کرده است؛ یک موضوع بسیار پیش پا افتاده محسوب می‌شود؛ اما درجامعه‌ی‌سنتی افغانستان، داشتن ...

وظیفه مرد در شب زفاف چیست؟

2020-05-03 خبرخوان Leave a comment

شب اول زفاف چه باید کرد؟ (وظیفه مرد در شب عروسی، وظیفه مرد در شب زفاف) خب نکته ای که باید در ابتدا به آن توجه کنید، این است که این شب فقط برای این نیست که شما یک رابطه جنسی با همسرتان برقرار کنید و تم...

وظیفه مرد در شب زفاف چیست؟

2020-05-03 خبرخوان Leave a comment

شب اول زفاف چه باید کرد؟ (وظیفه مرد در شب عروسی، وظیفه مرد در شب زفاف) خب نکته ای که باید در ابتدا به آن توجه کنید، این است که این شب فقط برای این نیست که شما یک رابطه جنسی با همسرتان برقرار کنید و تم...

وظیفه مرد در شب زفاف چیست؟

2020-05-03 خبرخوان Leave a comment

شب اول زفاف چه باید کرد؟ (وظیفه مرد در شب عروسی، وظیفه مرد در شب زفاف) خب نکته ای که باید در ابتدا به آن توجه کنید، این است که این شب فقط برای این نیست که شما یک رابطه جنسی با همسرتان برقرار کنید و تم...

نکات آموزشی شب عروسی | شب زفاف +۱۸

2020-05-03 خبرخوان Leave a comment

نکات آموزشی شب اول عروسی (شب زفاف) قبل از جشن عروسی مراسم عروسی جشنی است که به مناسبت ازدواج دو نفر برگزار می شود. به طبع هر چیزی که با نام جشن پیوند خورده باشد؛ دارای رسم و آیین خاصی هم خواهد بود. بر...